top of page

De ‘war on talent’


Ruim € 4.720 en 59 dagen, dat zijn de gemiddelde ‘cost per hire’ en ‘time per hire’ volgens de laatste cijfers van de Recruitement Kengetallen-monitor. Een forse investering, maar niks vergeleken met de kosten die komen kijken bij een mismacht. Genoeg reden dus om energie te steken in het aannemen van de juiste mensen. Maar hoe trek je deze mensen aan?

De meeste start- en scale ups ervaren een groeiende competitie in de markt als het gaat om het aannemen van talent, volgens sommigen is er zelfs een ‘war on talent’ gaande. En wat de zoektocht niet makkelijker maakt, is dat dat talent vaak vooral latent op zoek is naar nieuwe uitdagingen: ze gaan niet actief achter een nieuwe baan aan, maar staan wel open voor een nieuwe uitdaging. Voor veel groeiende bedrijven is dan ook de hamvraag: hoe bereik je deze groep?

Als het gaat over het werven van nieuwe medewerkers, bestaat er een gekke contradictie: ondanks dat bedrijven de noodzaak erkennen, wordt recruitment in veel organisaties gezien als een noodzakelijk kwaad. Het is de opdracht van slechts één persoon of een kleine afdeling. En dat laatste is precies waar het volgens veel bedrijfskundigen misgaat. Consultancybureau McKinsey betoogt dat het niet gaat om het inrichten van een geoliede hr-machine, maar om het creëren van een sterke bedrijfscultuur. Want een sterke bedrijfscultuur, zal talent aantrekken. En talent, dat leidt uiteindelijk tot succes.

Maar, net als bij het recruitment proces, onderschatten veel bedrijven dat het opbouwen van een sterke bedrijfscultuur tijd en moeite kost. Het aanschaffen van een pingpongtafel en een paar zitzakken is niet genoeg. Dit zijn slechts gimmicks om de cultuur te versterken, maar zij zullen de cultuur niet maken. De cultuur binnen een organisatie begint bij de droom van de oprichter. Die droom of visie is verbonden met een aantal kernwaarden. Veel bedrijven die exponentieel groeien, werken met een vorm van zelfsturing, waar waarden als autonomie, eigen initiatief en verantwoordelijkheid centraal staan. Naast het blijven vertellen van de visie of droom, betekent actief werken aan de bedrijfscultuur regelmatig toetsen in welke mate deze kernwaarden worden ‘geleefd’. Met andere woorden: ervaren medewerkers daadwerkelijk vrijheid in werken, verantwoordelijkheid en ruimte voor innovatie en creativiteit?

Een vraag die veel snelgroeiende bedrijven stellen is of het zin heeft om te focussen op de cultuur als het bedrijf groeiende is? Bedrijfscultuur kan zich inderdaad ontwikkelen als er nieuwe mensen bijkomen, maar in de kern zullen de onderliggende waarden niet veranderen. Wel is het van belang om vinger aan de pols te houden tijdens de verschillende groeifasen. Idealiter doe je dat niet 1x per jaar, maar maak je dit een ongoing proces. Je kunt de balans binnen het team opmaken door externe hulp in te schakelen of door een ‘cultuur-team’ binnen de organisatie aan te stellen. Cultuur is immers geen afgebakend project, maar een voorturend proces. Dat kost tijd en geld, maar het is de investering meer dan waard: het zorgt niet alleen dat je de juiste medewerkers binnen weet te halen, je zult ze ook behouden.

Meer weten over het monitoren en ontwikkelen van de organisatiecultuur? Neem dan contact op!

bottom of page