top of page

Sociale Innovatie


De voorsprong op de concurrentie vergroten? Het innovatieve vermogen aanwakkeren? Betrek dan je medewerkers actief bij de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Onderzoek van de Erasmus Universiteit wijst uit dat dit kan leiden tot 10% hoger marktaandeel.

Bedrijven kunnen zichzelf verbeteren en innoveren door gebruik te maken van de ideeën die er binnen de organisatie leven, ook wel sociale innovatie genoemd. Voor de meer traditioneel ingerichte organisaties zal dit even wennen zijn. Maar het levert de organisatie op veel vlakken winst op. Medewerkers betrekken bij de beleidsvoering zorgt niet alleen voor positieve energie, het wakkert bovendien de bevlogenheid in het werk en de betrokkenheid bij de organisatie aan. Medewerkers krijgen de kans hun talenten te ontplooien en creativiteit binnen de organisatie wordt getriggered. Dit alles resulteert in een toename van de omzetgroei, volgens de Erasmus Universiteit tot wel 9%.

Hoe ga je te werk? Een aantal praktische tips voor leidinggevenden bij het toepassen van sociale innovatie:

  • Zorg voor een goed afgekaderd vraagstuk. Formuleer helder wat de vraag aan de medewerkers is en geef hen context, zodat duidelijk is waarom dit een issue vormt. Laat ook weten wat je van de projectgroepjes verwacht, dit kan bijvoorbeeld zijn dat je om 2-3 scenario's of adviezen vraagt.

  • Kies eerst de mensen, bedenk dan pas het plan. Veel managers zijn geneigd andersom te redeneren, ze willen eerst bepalen hoe iets aangepakt moet worden, daarna kiezen of vragen ze wie dat gaat uitvoeren. Het werkt beter dit om te draaien, laat medewerkers zichzelf opgeven voor onderwerpen waar zij over mee willen denken. Over het algemeen zorgt dit er voor dat medewerkers aan een issue werken waar zij affiniteit mee hebben. Idealiter zitten er medewerkers uit verschillende afdelingen in het projectgroepje. Het werk stimulerend om hen zelfsturend aan de slag te laten gaan, zij kunnen zelf bepalen hoe en wanneer ze samenkomen om te brainstormen.

  • Creeer psychologische veiligheid. Bij sociale innovatie is het belangrijk dat mensen niet worden afgerekend op wat ze zeggen. Gebeurt dat wel, dan zet je een rem op het creatieve proces en heb je een volgende keer geen gegadigden mee. Zorg dat mensen hun mening durven te ventileren ook als die afwijkend is ten opzichte van de rest van de groep.

  • De ‘aanjagers’ van het vraagstuk, oftewel de medewerkers in de projectgroep, hoeven niet per definitie de uitvoerders van het plan te zijn. Het is niet gezegd dat degene die met het plan komt, ook de beste uitvoerder is. Het groepje aanjagers is wel verantwoordelijk voor de voortgang en dat het vraagstuk op de agenda blijft.

  • Als er een goed idee tussen zit, geef de uitvoerders duidelijke kaders mee. Hoe specifieker je bent, hoe groter de kans van slagen. Maak duidelijk welk budget er is om het plan uit te voeren, binnen welk tijdsframe je (eerste) resultaten verwacht, hoeveel tijd zij er per week/maand voor kunnen inruimen, etc.

  • Zorg dat je successen met elkaar viert. Dit hoeft niet (alleen) na het behalen van het project te zijn, dit kan tijdens alle fasen, zelfs aan de start. Positieve feedback is een enorme accelerator voor creativiteit en versterkt bovendien het teamgevoel.

Benieuwd hoe je met sociale innovatie binnen jouw team of organisatie kunt experimenteren? Of zijn jullie al verder in het proces en zijn jullie benieuwd hoe je sociale innovatie kunt aanscherpen of uitbouwen?

Neem dan contact op met Teamwork Productions via: info@teamworkproductions.nl

bottom of page