top of page

Psychologische veiligheid binnen teams


Project Aristoteles, zo noemde Google het baanbrekende onderzoek dat zij afgelopen jaren uitvoerde naar ‘het perfecte team’. Van 180 teams binnen Google werd data verzameld en geanalyseerd. Wat maakte deze teams succesvol (of juist niet)? Welke factoren hadden een positief effect op de samenwerking binnen het team?

Verreweg het meest opvallende resultaat uit het onderzoek: het blijkt veel minder uit te maken met wie je in een team zit, dan aanvankelijk werd gedacht. Project Aristoteles liet zien dat niet gaat om met wie je samenwerkt, maar hoe je met elkaar samenwerkt.

Google onderscheidde een aantal factoren die van belang zijn voor het opbouwen van een sterk team, waaronder richting van het team en rolduidelijkheid. Maar één aspect bleek de belangrijkste voorspeller voor succesvolle samenwerking: psychologische veiligheid. Dit betekent dat er een cultuur binnen het team bestaat waarin iedereen zich durft uit te spreken, zich gehoord voelt en sociale risico’s durft te nemen. Met andere woorden, teamleden zijn niet bang om elkaar om hulp te vragen, om fouten te maken of toe te geven en om een kritische of afwijkende mening te verkondigen.

Kun je actief werken aan een cultuur waarbinnen psychologische veiligheid het fundament vormt? Dat kan zeker. Managers spelen hierin een sleutelrol: zij hebben de taak het goede voorbeeld te geven. Hoe zij dat doen? Allereerst door te benadrukken dat je samen aan het bouwen bent en dus samen zoekende bent naar de juiste manier. Dit bevordert het gevoel dat je fouten kunt maken, een afwijkende mening mag hebben en niet alles hoeft te weten.

Daarnaast helpt het als een manager zijn eigen feilbaarheid durft te tonen, dit zorgt voor een menselijk klimaat en onderstreept het lerende karakter van het team. Het moedigt andere teamleden aan zich ook zo op te stellen. Bovendien helpt het als je als leidinggevende mensen aanmoedigt zich te uiten, doorvraagt als een medewerkers iets vertelt, zorgt dat in ieder teamlid spreektijd krijgt en -hoe lastig dat af en toe ook is- hen laat uitspreken.

Wil je meer lezen hoe je als manager motiverend kan leidinggeven? Lees het hier.

Ben je benieuwd in welke mate psychologische veiligheid in jullie team verankerd ligt? Neem dan contact op met Teamwork Productions via: info@teamworkproductions.nl

bottom of page