top of page

Groeifasen en groeipijnen


Elke snelgroeiende organisatie kent verschillende ontwikkelfasen. En zoals dat gaat met ontwikkeling, aan elke fase zijn onlosmakelijk ‘groeipijnen’ verbonden. Nu is de hamvraag: hoe ga je daarmee om?

Allereerst is het noodzakelijk je bewust te zijn in welke ontwikkelingsfase je als team/organisatie zit. Staan jullie nog geheel aan het begin en is structuur nog ondergeschikt aan het creatieve proces (=groei door creativiteit)? Of zijn jullie al een fase verder en ontwikkelen jullie je door een meer functionele organisatiestructuur (=groei door delegatie)? Of, hebben jullie ook die fase al achter je gelaten en hebben jullie een meer gedecentraliseerde structuur met een middenkader ingevoerd (=groei door coördinatie)?

Als je je bewust bent van de fase waar je in zit, dan is het mogelijk om te anticiperen op wat er komen gaat. Want, de overgang van een oude fase naar een nieuwe fase wordt altijd gekenmerkt door een ‘crisis’ of uitdaging. En dat is spannend, omdat je niet weet wat er op je afkomt en omdat je -zoals ieder mens- nou eenmaal de neiging hebt in oude relfexen te schieten tijdens stressvolle tijden.

Een praktijkvoorbeeld van een SaaS scale-up die bij ons aan de bel trok: de oprichter vertelde dat zij het afgelopen jaar waren uitgegroeid tot een bedrijf van 80 medewerkers in Amsterdam en bezig waren met 6 kantoren in het buitenland. De groei ging zowel letterlijk als figuurlijk door het dak. Positief, maar de CEO maakte zich vooral zorgen om de groeiende communicatieproblemen tussen de verschillende afdelingen. Het Amsterdamse kantoor kende 8 departments die elk een eigen VP hadden. De CEO deelde zijn zorgen met ons: hij had het gevoel dat de departments steeds verder afdreven, elke afdelingen “had eigen KPI’s en doelen opgesteld en handelde daar naar”.

Voor ons een duidelijk voorbeeld van een ‘controle crisis’. De CEO had krampachtig geprobeerd de boel weer bij elkaar te krijgen door centrale doelen te stellen, waar elk team naar diende te handelen. Ze moesten weer "even naar hem luisteren, zodat alle neuzen dezelfde kant op zouden wijzen". Wij wezen de CEO er op dat het willen ‘centraliseren’ een natuurlijke reflex is tijdens een controle crisis. Maar de uitdaging is om, in plaats van te willen centraliseren, te gaan ‘coördineren’.

Om dat naar de praktijk te kunnen vertalen, hebben wij de CEO en zijn afdelingen gedurende een aantal maanden begeleid. De hoofdboodschap was alsmaar: laat de verschillende afdelingen bestaan, richt je als CEO op het monitoren en coördineren van de verschillende teams. Zorg dat de afdelingen weer een ‘vloot’ vormen. Want -ook al is het een uitdaging- vertrouwen lager in de organisatie beleggen en coachend leidinggeven, zorgen op den duur voor meer betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Wij geven organisaties mee dat het ervaren van een crisis betekent dat je als bedrijf in ontwikkeling bent: je staat aan de vooravond van een nieuwe fase! Ervaar je momentel groeipijnen? Dan is het goed te beseffen dat oude oplossingen vaak niet meer voldoen in een nieuwe situatie, ze kunnen zelfs een bron voor toekomstige problemen vormen. Neem daarom als team/organisatie geregeld de huidige gang van zaken onder de loep: wat gaat er goed, wat werkt op dit moment? En waar schuurt het, hoe komt dat? Belangrijk is dat je hierbij niet alleen focust op de zichtbare, praktische zaken aan de oppervlakte; durf ook de minder zichtbare onderstroom te belichten. Alleen op het moment dat je als team/organisatie een crisis erkent en er mee aan de slag gaat, is het mogelijk gezond en duurzaam te groeien.

Wil je meer weten over de fase waar jullie je als team of organisatie momenteel in begeven? Wil je weten hoe je als team/organisatie omgaat met groeipijnen? Neem dan contact op: info@teamworkproductions.nl

bottom of page