top of page

Gender Balanced Teams


Werken er binnen jullie team net zoveel mannen als vrouwen? De kans is klein. In veel Nederlandse bedrijven, met name binnen startups, is de verhouding mannen-vrouwen behoorlijk ongelijk. We werken nou eenmaal liever samen met collega’s van hetzelfde geslacht; dat versterkt onze sociale band.

Maar hoe leuk een ‘eenzijdig’ team ook is, het is wel nadelig voor de resultaten. Het blijkt dat een goede balans tussen mannen en vrouwen in een team kan zorgen voor een toename van 40% in productiviteit (Massachusetts Institute of Technology, 2015).

Gender balanced teams beschikken over het algemeen over meer verschillende vaardigheden, talenten en interesses. Het is the best of both worlds, omdat de ‘typisch’ sterke vrouwelijke- en mannelijke eigenschappen elkaar aanvullen.

Als we generaliseren dan zijn afdelingen met (voornamelijk) mannen over het algemeen hierarchisch, resultaatgericht en competitief. Er is weinig aandacht voor het menselijke/ persoonlijke aspect. Daarnaast hebben mannen de neiging zichzelf te overschatten. Afdelingen met (voornamelijk) vrouwen zijn daarentegen democratischer in de

besluitvorming en hebben meer oog voor de persoon. Maar binnen vrouwenteams is er vaak sprake van minder focus en minder flexibiliteit dan binnen mannelijke teams, waardoor processen langer duren. Ook zijn vrouwen over het algemeen meer risico-avers.

Een goede mix van mannen en vrouwen in een team zou dus moeten zorgen voor een cultuur waarbinnen focus is en resultaatgericht wordt gewerkt, snel en democratische beslissingen worden genomen en waarbinnen mensen zich kwetsbaar op durven te stellen.

In Nederland zijn we nog niet zo goed in gender balanced werken, met name in de top van het bedrijfleven zijn vrouwen verhoudingsgewijs nog opvallend in de minderheid. De VS zou daarentegen een voorbeeld voor ons kunnen zijn: daar is een gender balanced

(management)team heel normaal. Het is zelfs onderdeel van het businessmodel en wordt bovendien gezien als een blijk van goed ondernemerschap.

Ben je benieuwd naar de balans binnen jullie team en het effect op de samenwerking? Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek over de Team Culture Scan via:

www.teamworkproductions.nl of mail naar info@teamworkproductions.nl

bottom of page