top of page

Verandermanagement: 6 gouden tips


Vertrouwen, aandacht en een lange adem zijn key ingredients voor het succesvol doorvoeren van veranderingen. Maar er is meer wat je als leidinggevende kan doen om invloed uit te oefenen op een verandertraject. Hierbij zes belangrijke regels:

1. Eerst de mensen, dan plas het plan

Een veelgemaakte fout door leidinggevende is om eerst (zelf) een plan te bedenken en dan mensen aan te wijzen (of te vragen) om dit uit te voeren. De volgorde zou precies andersom moeten zijn: inventariseer de verschillende onderdelen van het verandertraject en vraag aan de medewerkers wie zich tot welk onderdeel aangetrokken voelt. Geef elk projectgroepje vervolgens de ruimte zelf een plan op te stellen. Dit zorgt gegarandeerd voor meer bevlogen- en betrokkenheid gedurende het verandertraject.

2. Maak de urgentie zichtbaar

De urgentie van de voorgestelde verandering moet zichtbaar zijn en breed worden gedeeld, anders is de kans van slagen erg klein. Geef zelf als leidinggevende het goede voorbeeld door -met name in de beginfase- dagelijks aanwezig te zijn, het proces voortdurend te begeleiden en te stimuleren en waar nodig uitleg te geven. Hiermee vergroot je de kans op een succesvol verandertraject.

3. Focus op de weg er naartoe in plaats van op het resultaat

Bij nieuwe plannen hebben we vaak een helder doel of resultaat voor ogen, maar vergeten we het pad daar naartoe te definiëren. En dat pad is juist de bepalende factor voor het wel of niet slagen van nieuwe plannen. Om dat pad te bepalen, is de MAP-methode is een handig hulpmiddel. Aan de hand van deze methode probeer je zo specifiek mogelijk het gedrag te formuleren dat nodig is om het doel te bereiken. Je doet dit door het Meetbaar, Actief en Persoonlijk te maken. Zorg daarnaast dat je dagelijks de nieuwe gedragingen meet en met het team deelt; op die manier worden de ontwikkelingen op korte termijn zichtbaar en dat bevordert de toewijding.

4. Brainstorm over mogelijke tegenslagen en hindernissen

Door op mogelijke tegenslagen en hindernissen te anticiperen, is er minder stress op het moment dat je ergens tegenaan loopt. De hick-ups die jullie gedurende het traject tegenkomen, zullen dan eerder voelen als uitdagingen dan als bedreigingen.

5. Verander de dagelijkse context

Rigoureus de omgeving wijzigen waarin jullie dagelijks werken, zorgt voor focus op het veranderproces. Door de nieuwe context is de kans om in oude (gedachte)patronen te vervallen wat kleiner, onbewust zal de nieuwe omgeving bijdragen aan het creatieve proces.

6. Negeer slecht gedrag en beloon goed bedrag

Dit is misschien wel de belangrijkste tip. Als we een handeling verrichten en meteen een positieve bekrachtiging krijgen, zijn we namelijk automatisch geneigd deze handeling vaker te vertonen. Dit wordt ook wel ‘positive reinforcement’ genoemd. Een positieve bekrachtiging of compliment heeft bovendien de grootste impact als het direct na de handeling wordt gegeven. En wees vooral niet te zuinig met complimenten uitdelen: uit onderzoek is gebleken dat de ratio complimenten/kritiek 6:1 moet zijn. Dit lijkt een absurd hoog aantal, maar helaas komt kritiek nou eenmaal harder binnen en maakt het diepere indruk.

Wil je meer weten over veranderingen doorvoeren binnen de organisatie of sturen op verandering? Neem dan contact op met Teamwork Productions via:

www.teamworkproductions.nl of info@teamworkproductions.nl

bottom of page