top of page

Succesvol veranderingen doorvoeren


Bijna de helft van de verandertrajecten binnen organisaties mislukt, blijkt uit onderzoek dat Strategy& (voorheen Booz & Company) in 2014 onder 2200 managers, bestuurders en werknemers wereldwijd uitvoerde. Zij kwamen tot de conclusie dat bestuurders vaak geen rekening houden met de cultuur van een bedrijf, waardoor een veranderplan op papier goed klinkt, maar in praktijk niet werkt.

Verandering doorvoeren heeft nogal wat voeten in de aarde, als je je beseft dat maar liefst 95% van ons gedrag onbewust en automatisch is, tegenover een magere 5% dat bewust en gepland gebeurt. Niet zo gek dus dat we, in de waan van de dag, snel terugvallen in oude gewoonten. Daarnaast hebben we bij het maken van nieuwe plannen vaak een helder doel of resultaat voor ogen, maar vergeten we het pad daar naartoe te definiëren. En dat pad is juist de bepalende factor voor het wel of niet slagen van nieuwe plannen. Het zorgt dat we niet automatisch vervallen in oude gewoonten, maar bewust de nieuwe stappen nemen die nodig zijn om het nieuwe plan te doen slagen.

Om het pad richting ons doel te bepalen, is de MAP-methode is een handig hulpmiddel. Aan de hand van deze methode probeer je zo specifiek mogelijk het gedrag te formuleren dat nodig is om het doel te bereiken. Je doet dit door alle handelingen Meetbaar, Actief en Persoonlijk te maken. Op die manier werk je aan het gedrag in plaats van aan het resultaat. En dat blijkt de kans van slagen met factor tien (!) te vergroten (bron: Ben Tiggelaar)

Tot slot, het klinkt cliché, maar het is meer dan waar: verandering heeft tijd nodig. Gemiddeld duurt het doorvoeren van veranderingen zeker een jaar. Vaak zakt bij mensen de moed in de schoenen als ze niet snel genoeg het verwachte resultaat zien. Om vertrouwen en optimisme hoog te houden tijdens het verandertraject, helpt het om het proces te beschouwen in termen van ‘leren’ (gedrag) in plaats van in ‘slagen’ of ‘falen’ (het doel).

Wil je meer weten over veranderingen doorvoeren in de organisatie of sturen op verandering? Neem dan contact op met Teamwork Productions via:

www.teamworkproductions.nl of info@teamworkproductions.nl

bottom of page