top of page
Image by Copernico

Leadership Development Program Inter-Company

In ons Leadership Development Program focussen we op de ontwikkeling van jouw leiderschapskwaliteiten. Wat is jouw voorkeursstijl van leidinggeven? Wat is het effect daarvan op jouw team? Wat vind jij lastige gesprekken of onderwerpen om bespreekbaar te maken? Hoe stimuleer jij de ontwikkeling van zowel jouw medewerkers, als ook van jezelf? Wat zijn jouw voornaamste ontwikkelpunten als je kijkt naar jouw stijl van leidinggeven?

 

In het inter-company LD Programma gaan we met deze vragen aan de slag. In ons programma zullen drie verschillende vormen van leidinggeven centraal staan: Mature-, Situationeel- en Lerend Leidershap. Bij al deze stijlen zullen we met elkaar in essentie hetzelfde onderzoeken: hoe kun je medewerkers meer verantwoordelijkheid geven en hoe kun je medewerkers op verschillende manieren stimuleren om autonoom te denken en mature te handelen.

 

Voor dit programma brengen we leidinggevenden uit verschillende snelgroeiende organisaties samen; op deze manier bieden we de mogelijkheid om thematiek voor te leggen aan gelijkgestemden. Waar worstelen anderen snelgroeiende organisaties mee op het gebied van leidinggeven? Hoe pakken zij dat aan? Wat zijn hun best- and worst practices? In het programma zal tevens ruimte zijn voor intervisie, waarbij je een persoonlijke / werkgerelateerde casus met de rest van de groep onder de loep neemt.

 

HET PROGRAMMA

Gedurende 5 maanden dompelen we jullie één keer per 3-4 weken een dagdeel onder in de wondere wereld van het mature leidinggeven. In de tussenliggende weken geven we je de mogelijkheid te oefenen en te reflecteren op de stof die we behandelen.

In het programma maken we onderscheid tussen de rollen Leider, Manager en Coach. Al deze rollen zullen in jouw leidinggevende functie aan bod komen; om deze rollen effectief in te zetten, is het is goed om bewust te worden van je eigen voorkeuren & ontwikkelpunten. We gaan tijdens het programma dieper in op thematiek die met deze rollen verbonden is en passen het geleerde direct toe in de praktijk (jouw praktijk).

DEEL 1

 • Rollen en Verantwoordelijkheden: Leider, Manager & Coach²

 • Mature Leidinggeven: essentiële stappen om medewerkers zelf te laten nadenken

 • Het Mature Model²: reflexen in de onderlinge samenwerking

 • Handvatten en trucs om uit de reflexen te blijven

DEEL 2

 • Reflectie op opdracht deel 1

 • Situationeel Leidinggeven: Taakgericht vs. Persoonsgericht leidinggeven, Taakvolwassenheid van medewerkers

 • Vloek van de Kennis & het opleiden / begeleiden van medewerkers

 • Stappen van Feedback geven & Lastige Gesprekken 

DEEL 3 (met ACTEUR)

 • Reflectie op opdracht deel 2

 • Verbindend communiceren

 • Praktijkoefening met Trainingsacteur: persoonlijke feedback-casus (beoordelingsgesprek, feedback geven, slecht nieuws gesprek, etc): meerdere rondes per persoon

DEEL 4

 • Reflectie op opdracht deel 3

 • Defensieve Strategieën³: reflexen in niet effectieve samenwerkingen

 • The Loop: doorbreken van niet effectieve samenwerkingen

 • Behoeften in onderlinge samenwerking 

 • Omgaan met 'binnenlopers': omgaan met medewerkers die veel van je tijd vragen

DEEL 5

 • Reflectie op opdracht deel 4

 • Learning Leadership: leidinggeven in snel veranderende omgeving

 • Leerstijlen in snel veranderende organisaties

 • Coaching op Persoonlijke Ontwikkeldoel op leidinggevend vlak

 • Groepsintervisie: persoonlijke casussen onder de loep in de groep

DATA & LOCATIE

Voor de eerst volgende editie: zie onze Agenda of mail ons op info@teamworkproductions.nl. We reageren binnen 1 werkdag!

 

GROEP, TIjd & INVESTERING

De deelnemers van het Leadership Development Programma inter-company vervullen allen een leidinggevende rol binnen een snelgroeiend bedrijf (start-/scale up die mogelijk in een transitiefase zit), waar minimaal 10-15 FTE werken. 

 

De groep deelnemers aan het programma zal uit minimaal 5 tot maximaal 12 deelnemers bestaan*.

Per sessie zullen we een korte (reflectie)opdracht meegeven, dit zal niet meer dan 20 minuten in beslag nemen. Totale tijdsinvestering per sessie bedraagt: 4u sessie, 15-20 min opdracht (vrij in te delen in weken daarna).

De totale investering voor het Leadership Development Programma inter-company bedraagt € 2.425,- per persoon, exclusief BTW. Lesmateriaal, koffie / thee / snacks zijn hierbij inbegrepen.

TRAINERS

Het Leadership Development Programma wordt gefaciliteerd door Claar Janssen, oprichter Teamwork Productions en gecertificeerd psycholoog & trainer. Zij zal de derde sessie samen met Majnu Michaud verzorgen, onze ervaren trainingsacteur. 

MEER WETEN?
Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over de mogelijkheden!

Literatuurlijst & Bronnen 

Coachend Leidinggeven², Nadia van der Vlies, Boom Uitgevers

Ik ken mijn Ikken, Karin Brugman, Thema

Coachen met Voice Dialogue, Judith Budde & Karin Brugman, Thema

Doorbreek de Cirkel³, Arend Ardon, Business Contact

How to be a Leader, Martin Bjergegaard, Picador

The Mind of a Leader, Rasmus Hougaard, Harvard Business Review Press

The Culture Code, Daniel Coyle, Cornerstone

Scaling Up, Verne Harnish, Business Contact

Mooi Werk, Ben Tiggelaar, CPNB

Reinventing Organizations, Frederic Laloux, Het Kleine Huis

De Kleine Laloux, Freek van Looveren, Business Contact

*Het minimale aantal deelnemers om het LD Programma te laten starten is 5 personen; mochten dit aantal minder zijn, dan zullen wij tijdig contact met de deelnemers opnemen

bottom of page