top of page

De adviesmethode


Snel en efficiënt besluiten nemen? Voor de meeste organisaties een vurige wens, maar vaak niet de realiteit. Eén van de belangrijkste oorzaken: het streven naar een compromis.

De wens van medewerkers om betrokken te worden bij besluitvorming is heel begrijpelijk, maar vormt vaak een dilemma voor managers. Enerzijds zien zij dat beslissingen die top down worden genomen niet altijd draagvlak hebben binnen de organisatie. Anderzijds, wanneer ze teams en medewerkers meer beslissingsbevoegdheid geven, ervaren ze dat het nemen van besluiten vaak lang duurt en processen vertraging oplopen. Niet gek dus dat een groot deel van de leidinggevenden, na een experimentele fase, de touwtjes toch weer in handen neemt.

Wat maakt die besluitvorming dan zo lastig? De fout die de meeste teams maken bij het nemen van beslissingen, is het streven naar een compromis. Niet alleen leidt dit tot besluiten waar niemand geheel achter staat, het zorgt ook voor een enorme rem op snelheid. En als er iets is wat frustratie oproept bij managers, is het wel dat de organisatie z’n snelheid verliest. Een alternatieve benadering voor het nemen van beslissingen, die deze snelheid bewaakt, is de zogenaamde adviesmethode (Frederix Laloux, ‘Reinventing Organizations’ 2015).

Het uitgangspunt van de adviesmethode is dat iedereen binnen een team of organisatie in principe in staat is beslissingen te nemen, zelfs als dit over grote besluiten gaat. Er is slechts één voorwaarde verbonden aan deze beslissingsbevoegdheid: alvorens een keuze te maken, is de medewerker verplicht advies in te winnen bij de mensen met relevante expertise en/of bij een kleine groep mensen die betrokken is en de gevolgen ondervindt. De medewerker is niet gebonden aan dit advies, maar moet het wel serieus nemen en meenemen in de overweging.

De beslissing die voortvloeit uit de adviesmethode is, in tegenstelling tot de compromis-methode, een beslissing die op dat moment de meest efficiënte keuze is. Belangrijk: de meest efficiënte keuze betekent niet dat het ook de beste keuze hoeft te zijn. De keuze is ‘fluide’: op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar is, kan de keuze op elke moment worden heroverwogen.

Door beslissingen te nemen op basis van efficiëntie, in plaats van te zoeken naar een compromis of de ‘beste’ uitkomst, zorg je dat de organisatie of het team zijn snelheid behoudt. Door het fluide karakter van de keuze, bestaat er in feite niet een foute keuze; de keuze kan immers op elk moment worden herzien. De adviesmethode vormt een belangrijk signaal vanuit het management: medewerkers verdienen het vertrouwen. En dat zorgt voor hoge motivatie, grotere bevlogen- en betrokkenheid onder medewerkers. Win-win!

Wil je meer informatie over de adviesmethode of ben je benieuwd naar een manier om jouw team efficiënter te laten werken? Neem contact op via info@teamworkproductions.nl

bottom of page